{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

2024概念店地址 》本月開放日

小我不在家:免運倒數
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
2件免運

2024概念店地址 》本月開放日

小我不在家:免運倒數
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
2件免運

2024概念店地址 》本月開放日

// LOOSE DAY //

新款預購中

04/28 23:59截止收單!

// 雨天限定:滿2000超取免運 //

會員單筆訂單滿2000即享超商取貨免運。

 

注意事項

小我私服連線採『預購制』

截單後最快7天最慢15個工作天內到貨
如提前到貨會依照匯款順序先出貨
請於下單後 04/28 23:59前完成匯款
請勿棄單